термини и услови

Услови и правила

Општи услови

Форд ги направи сите напори за да ја осигура точноста на информациите содржани на овој сајт. Форд постојано бара начини за подобрување на спецификацијата, дизајнот и производството на своите возила и измените се одвиваат континуирано. Додека се прават максимални напори за да се произведат современи и најнови производи и спецификации, овој сајт не треба да се смета како непогрешлив водич за производите и услугите на Форд, ниту пак дека претставува понуда за продажба некое конкретно возило. Дистрибутерите и дилерите не се застапници на Форд и немаат апсолутно никакво овластување да го поврзат Форд со било кое директно или индиректно претпријатие или застапеност. Било какво повикување на овој сајт за брзината или перформансите не треба да се зема како поттик за да се вози опасно или со брзина поголема од националното ограничување. Користењето на сите горива е во согласност со Директивата 93/116 / ЕЦ. Тие се пресметани со користење на истиот тест циклус кој што се користи за официјална класификација на издувните гасови. Тие не може да се споредат со претходната постојана брзина / урбано возење и сè повеќе ја претставуваат вистинската потрошувачка на гориво. При нормално користење на возилото вистинската потрошувачка на горивото на возилото може да се разликуваат од оние кои се постигнати при постапката за испитување, во зависност од техниката за возење, патиштата и сообраќајните услови, факторите на животната средина, и состојбата на возилото. Доколку имате било каков сомнеж, ве молиме консултирајте се со вашиот овластен Форд дилер.

Додатоци и карактеристики

Освен ако не се наведени како стандардни, карактеристиките / опциите и додатоците може да бидат дополнување кон стандардните спецификации, достапни само на повисоките класи на модели, или како опција / додаток на дополнителен трошок на купувачот.

Авторски права

Сите права, вклучувајќи ги и авторските права и правото за база на податоци, за веб-сајтот и неговата содржина, се во сопственост на или се лиценцирани од Форд, или на друг начин користени од страна на Форд како што е дозволено со важечкиот закон или носителот на авторските права. Забрането е копирање, репродукција, објавување, снимање, постирање, емитување или пренесување на кој било текст, слики, графики, лого, копче, икона, слика и нивниот избор и уредување, и главните кодови и софтвер, за комерцијална или јавна цел, без претходна писмена дозвола од Форд или имателот на авторските права. Не смее да се прилагодува, менува или да се креира никаков материјал или информација на овој сајт или да се користи за било која друга цел освен за ваша лична некомерцијална употреба. Се согласувате да го користите овој сајт само за правни цели. Форд го задржува правото да го користи за свои цели секој материјал поднесен до овој сајт, вклучувајќи текст и слики, на сајтот или во било која друга форма, вклучувајќи и за рекламни цели. Форд го задржува правото да ги следи поднесувањата до сајтот и да ги уреди или одбие.

Изјава за ограничување на одговорност

Ние се обидуваме да се осигураме дека информациите на нашиот сајт се точни, целосни и актуелни/навремени. Со користењето на овој сајт, сепак, вие се согласувате да бидете обврзани со овие Услови и правила, кои се на сила на денот кога за прв пат го користите сајтот. Без оглед на вашите статутарни права, сајтот и сите информации, текст, имиња, слики, фотографии, логоа, линкови и икони и други материјали (без ограничување) се обезбедени "КАКО ШТО Е" и "Е ДОСТАПНА" основа без гаранција за претставување или одобрување, експлицитни или имплицитни. Конкретно, ние не гарантираме и не ја претставуваме точноста или целосноста на информациите понудени на оваа страница ниту пак гарантираме дека користењето на овој сајт ќе биде непрекинат или без никакви грешки, или дека сајтот и неговите сервери немаат компјутерски вируси или грешки . Во никој случај Форд нема да биде одговорен за било кое лице за било каква штета или загуба кои можат да произлезат од користењето на било кои информации содржани во нашиот сајт или од производи прикажани на нашиот сајт, вклучувајќи, без ограничување, индиректни или последователни штети или каква било штета која произлегува од употреба или загуба заради употребата, податоците, или профит, без разлика дали во акција на договорот, небрежност или други закононарушителни акции, кои произлегуваат од или во врска со користењето на овој сајт. Без оглед на се друго во овие Услови на употреба, Форд нема да биде одговорен за побарувања кои се однесуваат на функционалноста или достапноста на овој сајт.

Трговски марки

Сите имиња, слики, логоа кои го идентификуваат Форд се во сопственост на Форд. Секој бренд на трето лице, производ, услуга и имиња на компанијата содржани на овој сајт се трговски марки, услужни марки и трговски имиња на нивните сопственици. Форд не дава дозвола за нивно користење од страна на ниедно лице освен на сопствениците. Секоја таква употреба може да претставува повреда на правата на сопствениците.

Надворешни врски

Форд не претставува, гарантира, одобрува и нема одговорност за какви било надворешни сајтови кои може да се поврзат до и од овој сајт. Сите надворешни сајтови кои ги посетувате со кликнување преку линк на овој сајт е надвор од контрола на Форд и ќе ја посетите комплетно на ваш сопствен ризик.

Општи услови за софтвер

Преземањата на софтвер од овој сајт се целосно скенирани и тестирани во сите фази на производство, но - како и со сите нови софтвери - ние сепак, препорачуваме да направите антивирусна проверка пред да почнете да го користите. Исто така Ви препорачуваме да имате ажурирана резервна копија од вашиот хард диск пред да го користите софтверот. Форд не прифаќа одговорност за никакво нарушување, оштетување и / или губење на податоци на вашите податоци или компјутерски систем кои може да се случат при користење на софтверот. Консултирајте се со вашиот мрежен администратор пред да го инсталирате каков било софтвер на вмрежен компјутер.

Надлежност

Овие Услови и правила ќе бидат регулирани со, и толкувани, во согласност со законите на Англија и Велс. Споровите кои произлегуваат тука ќе бидат исклучиво под надлежност на судовите на Англија и Велс. Ако било кој од овие Услови треба да се утврди за незаконски, неважечки или на неспроводлив поради законите на секоја држава во која овие Услови се наменети да бидат ефективни, истиот ќе биде отсечен и избришан од оваа клаузула. Сите други Услови на користење и Услови и правила ќе останат во полна сила и ќе продолжат да бидат обврзувачки и спроводливи. Форд го задржува правото за промена на било кој од овие Услови и правила во секое време преку нивно објавување на интернет. Доколку не ги прифаќате овие Услови и правила во целост, мора да престанете со користење на овој веб-сајт веднаш.
Ford Motor Company Limited. Регистрирана во Англија: No.235446, седиште: Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW, England (Англија).

ОПШТИ УСЛОВИ

Општи услови: Политиката на ФОРД е посветена кон постојан развој на производи. Зачувано е правото да се променат спецификации, бои и цени за моделите и предметите прикажани и опишани во оваа он-лајн публикација во било кое време. Истотака, илустрациите се необврзувачки и можат да варираат. Оваа он-лајн публикација содржи ФОРД оригинална додатна опрема како и палета на производи од наши добавувачи. Монтирањето на дополнителна опрема може да влијае на потрошувачката на гориво на вашето возило. *Идентификуваната додатна опрема е брендирана од страна на добавувачите и може да подлежи на други гаранциски услови, чии детали може да ги добиете преку иконата за гаранција кај секој производ или од вашиот ФОРД дилер. Bluetooth® знакот и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и нивната употреба од страна на Ford Motor Company е лиценцирана. iPhone/iPod знакот и логото се сопственост на Apple Inc. Другите заштитни знаци и трговски имиња припаѓаат на нивните соодветни сопственици.